tenk godt gjennom hvordan

dine verdier påvirker deg

Verdier er alt som er grunnleggende verdifullt for deg, dine egne private, personlige og individuelle meninger om hva som betyr mest for deg.

Dine verdier styrer dine handlinger. Det er viktig å synliggjøre hvordan dette påvirker din arbeidsinnsats for deg selv og arbeidsgiver.

Start med å velge ut 5. Så velger du de tre du liker best, og avslutter med å peke ut favorittverdien; det som er aller viktigst for deg.
Beskriv i hvert fall en historie der det at du har denne verdien bidro positivt.

Det å ha tenkt igjennom hvordan verdiene dine påvirker hvordan du handler, gir deg trygghet i seg selv og i en eventuell intervjusituasjon. Å spørre om verdier, liker mange som intervjuer å spørre om.