nedenfor finner du en veiledning i hvordan å trene på

jobbsøkerintervjuet

Start med å lese deg opp om bedriften, gjør internett søk og kontakt eventuelt noen i nettverket som kjenner bedriften.

Det neste er forberedelse til jobbintervju. Ta frem mobiltelefonen, pc eller videokamera og sett enheten et sted slik at den filmer deg, mens du svarer på jobbintervjuspørsmålene. Enten så har du en som kan hjelpe deg å stille spørsmål, eller så leser du de høyt opp for deg selv. Når du skal trene på å besvare jobbintervjuspørsmål, er det viktig at du faktisk svarer på spørsmålene. Du må ha uttalt svarene høyt og tydelig. Se gjennom filmen etterpå, forsøk å gi deg selv positiv tilbakemelding. Alle er veldig kritiske til seg selv, la være å irritere deg over hvordan du ser ut, eller hvordan stemmen din høres ut. Det er bare sånn det er! Tenk deretter igjennom hvilke måter å svare på som fungerer, og hvordan du kan svare enda bedre på noen av de spørsmålene. Gjenta til det sitter skikkelig!

Sett deg for deg selv

Gjør kameraet klart

Fortell om deg selv!
Nevn 3 sterke sider!
Hvilke sider ved deg selv jobber du med å forbedre?
(Hva er dine svake sider?)
Hvis jeg spør din tidligere sjef, hva vil vedkommende si om deg?
Hva motiverer deg?
Hva legger du i et godt arbeidsmiljø?
Fortell hvorfor vi skal velge deg!