BRUK DETTE VERKTØYET FOR ALT DET ER VERDT

TELEFONSAMTALEN

Du må ha laget liste med notatfelt over bedriftene du skal ringe. Du må ha i hvert fall 25, aller helst kanskje 100 mulige arbeidsgivere.
Hvis du synes det er ubehagelig å ringe helt fremmede mennesker så kan du ha forberedt dem og deg. Du kan ta kontakt med sentralbordet, og be om epost og telefonnummer til den som er ansvarlig for ansettelse av folk med din kompetanse.


Send en epost med en kort intro av deg selv. Maksimum tre setninger; hva du kan bidra med, hvorfor du vil jobbe hos denne bedriften og at du vil ta kontakt. Ikke send alle epostene på en gang; 20-25 på mandagen så får du snakket med alle på listen i løpet av uken.

Før du ringer, må du ha lest deg opp på bedriften du skal kontakte, og funnet ut hva bedriften eventuelt trenger, eller det du tror bedriften trenger. Selv må du vite om det er bedriften som sådan du vil arbeide for, eller om det er konkrete arbeidsoppgaver som utføres i bedriften som er viktig for deg.


Dress for success! Tenk igjennom hvordan du vil fremstå! Selv om ingen ser deg, kle deg så du føler deg på topp, SMIL i telefonen og stå gjerne når du snakker!


Her får du et forslag til hvordan å gjennomføre telefonsamtalen:

Tast telefonnummeret;

  1. Presenter deg.
  2. Hvis du ikke vet at du snakker med rett person , sjekk!
  3. Spør om tid.*)
  4. Presenter hva du kan bidra med, og hvorfor du vil arbeide hos denne arbeidsgiveren!
  5. Presenter deretter dine alternativer til møtetidspunkt.
  6. Det er mulig arbeidsgiver blir usikker. Da må du behandle de innvendingene som kommer. Det heter seg at selv etter 6-7 innvendinger, er det mulig å få til en avtale – bare man er høflig og ikke gir seg. Husk på at det er til fordel for begge at du begynenr å jobbe hos arbeidsgiver!

*) Det diskuteres om denne muligheten til å la den du ringer til  avvise deg, er hensiktsmessig. Poenget er at dersom arbeidsgiveren ikke har tid, vil vedkommende ikke kunne konsentrere seg om deg og ditt budskap, i tillegg er det høflig. Det er opp til deg!

Mest sannsynlig vil du bli møtt med flere innvendinger. Etter hvert som du møter med dem, må du jobbe videre med hvordan å behandle dem.

Måten å behandle innvendinger på, er å støtte vedkommende du snakker med i sak. For eksempel kan det være tiden som er en knapp ressurs “jeg har ikke tid til dette”, og du må støtte den annen part i nettopp dette; «Det er viktig at du som har et så stort ansvar i bedriften, bruker tiden på en mest mulig fornuftig måte!» Dermed har du gitt arbeidsgiver aksept for innvendingen på en måte som kan ta samtalen i en for deg positiv retning. Ditt neste steg vil være å få til et møte; «Jeg lover at en samtale med meg ikke vil være bortkastet tid. Alt jeg ber om er en halvtime, hva med torsdag i neste uke, eller kanskje fredag er bedre?»

Etter hvert som du tar kontakt, vil du møte andre innvendinger. Hvis du ikke klarer å behandle dem der og da, skriv dem ned, finn ut hvordan du kan bruke denne modellen for å møte en slik innvending. Tren på å si det du har skrevet ned til det blir naturlig for deg. Prøv den neste gang du ringer, og nettopp denne innvendingen dukker opp.

Jobber du så systematisk vil du etter hvert kunne få nesten akkurat den avtalen du vil ha.

Det at du er overbevisende på telefonen er imponerende for en arbeidsgiver uansett hva du ønsker å arbeide med.

Ofte vil du bli bedt om å sende informasjon. Da er det viktig å ha en ryddig epost der du takker for samtalen, og muligheten og en god CV klar som sendes av gårde så snart du har fått eposten til vedkommende. Avtal fremdrift; hør når det er klokt at du følger opp. Sørg for å ringe på det tidspunkt du avtaler. Det er meget viktig å holde tiden – vise at du er til å stole på!

Hvis du blir avvist med at «jeg er ikke interessert», noter det på oppfølgingsarket ditt. Ta kontakt igjen om en måned.