det er et spennende arbeid å bli kjent med seg selv gjenom

egne suksesshistorier

Det viktigste med å kunne gjengi sine suksesser, er at det skaper troverdighet, at du kan levere det som arbeidsgiver trenger hjelp til.

Kan du besvare et spørsmål om et kompetanseområde med en suksesshistorie, blir du umiddelbart oppfattet som mer kompetent.

Oppgaven du står overfor er rett og slett å finne så mange suksesshistorier fra livet som mulig.

lag en tabell fortrinnsvis i et regneark

dette er mine suksesser

Historien
Beskriv hva som faktisk skjedde!
Ditt bidrag
Hva var ditt positive bidrag?
Egenskap
En egenskap er karakteristiske trekk for deg – det som er typisk deg. Skriv inn hvilke positive egenskaper du brukte da skape suksessen. En suksesshistorie har gjerne flere av dine positive egenskaper i seg
Kunnskap
Hvilken kunnskap brukte du da du utførte arbeidsoppgavene, eller hva var bakgrunnen for at du gjorde som du gjorde?
resultat
Hvilke positive resultater bidro din suksess til?