søknad på utlyst stilling

Vi har allerede vektlagt at du må lage et godt inntrykk i overskriften. Det gjelder også slike annonser, skill deg ut med en gang på en positiv måte med en god og velformulert overskrift.

I innledningen har du de samme 2 oppgavene;

* å tydeliggjøre for arbeidsgiveren hva du kan bidra med. Basert på informasjonen i annonsen kan du målrette denne setningen mot det arbeidsgiveren er mest opptatt av.
* presenter hvorfor du vil jobbe hos denne bedriften. Her er det også naturlig å bruke informasjon fra annonsen.

Etter dette skal du beskrive deg selv 2-delt;

* den ene som fagpersonen; her er det viktig å vise at du har lest annonsen. Bruk annonseanalysen. Unngå å gjenta formuleringene fra annonseteksten, omarbeid med synonymer.
* den andre som kollegaen.

Mest sannsynlig er denne delen lik andre søknader du har skrevet. Du er jo den du er! Dersom det i annonsen opplyses om hva slags miljø man har i organisasjonen, kan det være hensiktsmessig å omarbeide setningene som stillingsutlyser har brukt i denne delen av annonsen. Som nevnt, mange bedrifter beskriver verdiene de arbeider etter på nettsidene sine. Evner du å knytte bedriftens verdier til dine egne er dette et pluss.

Neste steg er å fortelle hvorfor de skal ansette deg. Tenk; hvis dere skal ansette meg, får dere… Bruk gjerne dine tre sterkeste sider.

Avslutt alltid med å invitere deg til jobbintervju!

Til slutt; «Vennlig hilsen»

Vær smart og effektiv! La oss lage

CV og Søknad

Det å få ferdig CV og søknad er tidkrevende arbeid. Det er mye mer hensiktsmessig å la oss bistå. Da effektiviserer du arbeidet ditt vesentlig!