samarbeid gir suksess

sett sammen ditt eget styre

Å samarbeide med andre kan få deg til å mobilisere det lille ekstra som du ville manglet på egenhånd. Pass på at de gleder seg over det du har satt deg fore, og at de vil ditt beste.

Det gjelder spesielt når du skal planlegge – slå de deg sammen med det nødvendige antall personer du trenger for å lage planen som skal til for nå dine mål.

“What’s in it for me?”

Bestem deg for hva du skal tilby den enkelte i gruppen som kompensasjon for innsatsen sin. Du mangler kanskje penger så hva kan du tilby? Gleden ved å være med på din reise, læring, fellesskap, takknemmelighet, vennskap, vær kreativ på dette om­rådet. De fleste mennesker er hjelpsomme, og vil bli takk­nemlige over å bli spurt.

Bli enig om å møtes jevnlig til planen er perfeksjonert. Sørg for at du kan sam­arbeide med alle i gruppen. Det er lurt at du drar fordel av andres erfaring, utdanning, egenskaper og fantasi. Hvis de du involverer, helhjertet går inn for å hjelpe, skapes det fantast­iske resultater. Flere hoder tenker bedre enn ett!