header

Your subheader here…

På våre sider finner du tips som har hjulpet mange mennesker ut i jobb de siste ti årene. Du finner mange gode artikler om jobbsøking når du søker på nettet. Skal du søke på utlyste stillinger er det hensiktsmessig å lære fra disse. Husk at alle råd som skrives på nettet om jobbsøking er utformet av de som jobber med rekruttering – for at du skal lykkes i deres system. De personene treffer du ikke hvis du driver oppsøkende virksomhet. Da treffer du den du skal jobbe for, og de du skal jobbe med. Kanskje senere treffer du rekruttereren, men da har du allerede nådd målet om å komme til jobbintervju.