VIDEOSØKNAD / PERSONLIG PRESENTASJONSFILM

kr 5.900,00

Sørg for å presentere deg så spennende som mulig. Bestill fotograf som hjelper deg til å lage en profesjonell presentasjon på video.

 

Description

I dag med sosiale media, smarttelefoner og møter på nettet blir det å kommunisere med bilder noe folk blir mer og mer vant til. Av den grunn kan det å ta kontakt gjennom en presentasjonsfilm være noe som skaper den fordelen du trenger i jobbsøkerarbeidet. Det er jo en mye bedre måte enn å presentere seg på kun via papir!

Å sende en link til en videopresentasjon av deg selv, kan være vel så bra som en tradisjonell åpen søknad. Vi hjelper deg med en film som inneholder:

* å tydeliggjøre for arbeidsgiveren hva du kan bidra med
* presentere deg som fagperson
* presentere deg som person og som kollega
* oppsummere gjennom at du forteller hvorfor de skal ansette

I forkant vil vi samtale om et manuskript, og avtale hvor filmingen skal foregå! Det å sette opp og rydde sammen lys, lyd og kamera tar fort tid avhengig av hvor du ser for deg å filme. Hvor god innspillingen av filmen blir og hvor lang tid det tar, er avhengig av hvor godt du kan manuskriptet. Etter det vil du motta et filmutkast som du gir tilbakemelding på. Prisen forutsetter at du befinner deg i Oslo og det som før ble kalt Akershus. Hvis ikke må reisekostnader også dekkes. Det avtales i hvert enkelt tilfelle.