vi liker å tenke at dette er den beste jobbsøkermetoden

jegvilhaarbeid.no

VISJON

ALLE I ARBEID!

MISJON

Vi vil bidra til at alle som bruker våre nettside og våre tjenester kommer ut i ny jobb!

VERDIER

Vi skal opptre etterrettelig; rett og slett levere kvalitet i alle ledd og opptre høflig og ordentlig.

HVORFOR DELFINER I LOGOEN ?

Under studiene ble deutero læring introdusert i boken til Argyris & Schøn “Organizational Learning: A Theory of action Perspective”.

Eneste måten å evne og forstå dette var gjennom det eksempelet som ble presentert:

En delfin som trenes, har lært seg å utføre et triks etter at treneren blåser i en fløyte hvorpå delfinen får mat. Denne atferden blir rutine; fløytesignal, triks så mat. En dag endres dette, og det blir ikke delt ut føde uten at delfinen gjør et nytt triks som premieres med et måltid. Neste gang må det ytterligere et triks til for å få mat.

Hver gang må delfinen håndtere en ny kontekst. Tidligere triks premieres ikke, og delfinen lærer om kontekstens kontekst – et nytt triks, og det er mat å få. Denne kreativiteten reflekterer deutero-læring.

Siden delfinene bidro til hvordan lettere å forstå, har det vært kjærlighet! Det å forstå at dersom noe ikke fungerer så skal man ikke bruke tid på det, er blitt forsøkt etterlevd siden kunnskapen om dette ble mottatt.

Eller for å bruke ordene til Albert Einstein:

«Galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat»

Logoen skal signalisere vennlighet, hjelpsomhet og at du alltid er velkommen til oss når du skal ut i den store forretningsverdenen for å skaffe deg nytt arbeid!

CONFUCIUS

Utover det er det verdt å nevne at vi etter beste evne jobber etter prinsippene myntet av Confusius:

«For­tell meg og jeg vil glemme, vis meg og kanskje vil jeg huske, involver meg og jeg vil forstå.”

Confucius

ordtak fra 450 år før vår tidsregning

Det er derfor vi har laget en nettside og kurs der du må aktivisere deg for å lykkes!