det er ditt ansvar

å være motivert

Det viktigste handler om din evne til å gjennomføre, om din evne til å mestre, engasjere deg i det du ønsker å oppnå. Det er forskjellig hva som motiverer oss. Driverne kan endre seg ut fra situasjonen man er i.

Det er viktig for deg å erkjenne at motivasjon er ditt ansvar! Hvis du vet hva som stimulerer og motiverer deg, kan du søke det oftere og gjøre det mer.

Merk deg at skal du klare å oppnå noe som helst, må du ha vilje, et sterkt og altoverskyggende ønske om å nå det du har satt deg fore, og hardt arbeid er eneste måten å lykkes på!