Hva er grunnen til at du skal ta kontakt med en bedrift fremfor å vente til en stilling utlyses?

Det hevdes at 60-80% av alle stillinger som besettes i løpet av et år, aldri utlyses. En av årsakene til dette er at en ansettelsesprosess ofte tar lang tid. Større bedrifter har gjerne rutiner for hvordan en ansettelse skal gjennomføres for at de skal kunne håndtere dette mest mulig effektivt, mens det er mindre sannsynlig i mindre bedrifter. Uansett må de gjennom en prosess som ser omtrent slik ut:

viktig å bevisstgjøre seg når du skal

ta kontakt med en bedrift

Behov for ny medarbeider
Det er mange grunner til at en bedrift må ansette nye medarbeidere. Det går bra, og man trenger mer arbeidskraft, eller at den ansatte sier opp, den ansatte blir langvarig syk, den ansatte blir sagt opp eller i verste fall at den ansatte dør.
Beslutninger som må fattes
Mange beslutninger er knyttet til en ansettelse. Skal vi ansette ny, eller kan vi omfordele arbeidsoppgavene til den som slutter? Hvem bestemmer hvem skal ansette ny, er det sjefen, HR eller økonomi? Hva slags medarbeider ønsker vi? Hvem bestemmer dette? Hva slags lønn skal vi tilby? Hvordan skal vi ansette?
Ansettelsesprosess
Når man først har bestemt seg for å ansette, dukker nye utfordringer opp. Krav til stillingen må defineres, annonsetekst må lages, kanalvalg for stillingsannonse; sosiale media, finn.no, lokalavis? Hvem skal gjennomføre jobbintervju? Hvordan gjennomføre jobbintervju? etc etc
Tilby stilling
Hva slags lønn skal vi tilby, hvordan skal kontrakten utformes, hvordan skal vi sikre oss at den som vi ønsker å ansette sier ja? Når skal vedkommende starte?
Ansatt begynner
For at den ansatte skal trives og fungere så raskt som mulig, er det mange detaljer en arbeidsgiver må ha kontroll på; ny PC, mobiltelefon, arbeidsklær, bil, hva slags opplæring skal gjennomføres, hvem skal gjøre det? etc etc
Hjelp arbeidsgiver til en riktig beslutning

ta kontakt

Hvis du tar kontakt med en bedrift for å tilby din arbeidskraft er du til stor hjelp.

Det er enorme besparelser for bedriften ved å slippe og gjennomføre den prosessen som er beskrevet. I tillegg vil det være store gevinster ved å få på plass en medarbeider tidligst mulig.

Du HJELPER virksomheten ved at du kontakter dem. Dette er det viktig at du tar innover deg. Spesielt når du banker på døren til en mulig arbeidsgiver for første gang.

Du må ha laget liste over bedriftene du skal besøke, og ha laget en besøksplan for dagen slik at du er mest mulig effektiv.

Du må ha med deg CV og/eller åpen søknad på papir og på telefonen.

Ha lest deg opp på bedriften du skal besøke, og funnet ut hva bedriften eventuelt trenger, eller det du tror bedriften trenger. Selv må du vite om det er bedriften som sådan du vil arbeide for, eller om det er konkrete arbeidsoppgaver som utføres i bedriften som er viktig for deg.

Ha med deg telefon med mailløsning på. Flere arbeidsgivere vil forsøke å avvise deg ved at de ikke kan ta i mot CV og/eller åpen søknad på papir da det strider mot personvernreglene (GDPR). Du kommer deg forbi dette hinderet ved å sende en epost til rette vedkommende der og da, og dermed kunne fortsette samtalen.

De første gangene kommer du helt sikkert til å være spent. Etter hvert som du har gjort dette noen ganger, kommer denne følelsen til å forsvinne. De første gangene kan det være lurt å finne et sted for seg selv, og innta en «power pose» i 2 minutter slik som anbefalt av Amy Cuddy!

I mange bransjer er det å møte opp en vanlig måte å søke jobb på. Der dette er uvanlig, vil du kunne ha glede av å observere hvor positivt overrasket folk blir, og gjerne hjelper deg.

Tenk igjennom hvordan du vil fremstå! Dress for success!