hvis “hva” er klart definert, blir “hvordan” enkelt

målet gir deg retning

Et mål er en klart formulert ide om en ønsket fremtidig tilstand et individ planlegger å oppnå.

I arbeidet med å sette mål for hvilken jobb du skal få, anbefaler vi at du bruker SMART-metoden.

S som i spesifikt. Jo mer presist du klarer å formulere målet ditt, desto lettere blir det å arbeide mot det, og å nå det; Jeg skal jobbe som…!

M for at det er målbart. Det at målet er målbart er med på å gjøre det mer spesifikt, og du opplever å få en retning på arbeidet ditt som i seg selv er attraktivt. Det fine med jobbsøking er at det er lett målbart; du vet veldig godt om du har fått deg ny jobb.

A står for attraktivt og ambisiøst. Det er her sanseapparatet og følelsene kommer inn. Skal du opparbeide tilstrekkelig energi for å kunne jobbe hardt mot å nå målet; i dette tilfellet å få deg ny jobb, må det være viktig for deg. Når du nå skal jobbe med det å få deg nytt arbeid, sikt mot en jobb som du virkelig vil ha, og hvis den du virkelig vil ha, er vanskelig å nå, velg en stilling som hjelper deg å få den jobben du virkelig vil ha! Målet må være noe å strekke seg etter.

R for realistisk. Du må ha en mulighet for å nå målet. Det gjelder så vel tid, som at du har viljen og øvrige kompetanse for å kunne nå målet.

T betyr å ha satt et tidspunkt for når målet skal nås – tidsbestemt. Av den grunn er det helt avgjørende at det settes et klart definert tidspunkt, en dato,  for når du skal ha fått ny jobb. Av erfaring tar det mellom 3-6 måneder å finne ny jobb. Så jo før du begynner, desto raskere når du målet ditt!

Nå skal du finne ut hvilken arbeidsgiver som er den beste for deg. Arbeidet begynner med å sette opp en bedriftsliste.