bli best til

å kommunisere med kroppen

Nå vet du hvordan du skal lykkes helt i begynnelsen når du møter et annet menneske for første gang. For at du skal fortsette å være interessant må du kanskje være nødt til å late som. Amy Cuddy snakker om dette, og hvordan å bruke kroppen for å lykkes i et jobbintervju.

Av det totale budskapet utgjør ordene kun 7% av det totale budskapet. Selve stemmen og dens toneleie ut gjør 38%, og kroppen 55% av all din kommunikasjon.

Med dette i bakhodet, er det spennende å se Amy Cuddy fortelle om hvordan du skal bruke kroppen for å lykkes når du skal treffe andre i et intervju, eller en annen situasjon som er viktig for deg.

Det handler om hvordan hele du opptrer…