vær engasjert i din fremtid

BESTE JOBBSØKERMETODEN

Basert på vår erfaring er den beste måten å skaffe seg ny jobb på, å søke de stillingene du ønsker på den måten som er mest hensiktsmessig.

Bestem deg for hva slags jobb du vil ha – den som passer for deg!

Finn bedrifter som har en slik stilling!

Ta kontakt! Det spiller ingen rolle om du finner jobben ved enten å møte opp, bruke nettverk, ringe, registrere deg på et bemanningsbyrå eller søke på utlyste stillinger.

Her på jegvilhaarbeid.no får du en detaljert beskrivelse av hvordan du skal gå frem for å få deg ny jobb, og hvorfor du vinner på å være ivrig!

Det viktige er at du tar kontrollen; tar ansvar for din egen suksess:

* Vær aktiv
* Vær offensiv

Den beste jobbsøkermetoden er derfor den hvor du er aktiv, tar initiativ og benytter deg av alle disse fremgangsmåtene samtidig. Går du frem slik som beskrevet på denne nettsiden, får du jobb!

Dette lærer du mer om i vår masterclass i jobbsøking!

la oss støtte deg i

jobbsøkerprosessen

Ansett din personlige trener. Vedkommende støtter deg til å gjøre de arbeidsoppgavene som kreves for at du skal bli den beste jobbsøkeren du kan være.

metoder – presentasjon – Mål – Planlegging – Hindringer

oversikt over jobbsøkerprosessen

hva har du å tilby
Du må vite hvem du er, hva du står for – for å kunne presentere deg på best mulig måte. Du skal gå gjennom erfaringer fra alle arenaer i livet systematisere din kompetanse; fritidsinteresser, arbeid og utdanning. Dette er tidkrevende, men vil være vel verdt det når du skal søke nye stillinger. Spesielt vil det gi trygghet i intervjusituasjonen. Når du er ferdig, har du laget deg en jobbsøkerplattform som du vil kunne stå trygt på .
hvor skal du søke
Erfaring viser at de 2 mest effektive måtene å skaffe nytt arbeid på, er enten gjennom oppsøkende virksomhet eller ved å kontakte eget nettverk. Langt ned på listen kommer det å registrere seg hos et bemanningsbyrå, og enda lenger ned; å søke på utlyste stillinger. Du må velge ut og kontakte de arbeidsgiverne som du finner mest attraktive for så å oppsøke dem.
Dra på besøk
Du vil lære ulike måter å drive oppsøkende virksomhet på. Du vil også lære hvor mye tid og dermed penger du sparer for en arbeidsgiver ved å ta kontakt – vise initiativ, handlingskraft, pågangsmot og selvtillit ved oppsøkende virksomhet.
CV og Søknad
Du vil få oppskriften til en god søknad, og vil finne flere maler med jobbsøknadeksempler og CV maler. Du vil også oppdage gjennom eksempler hvordan du kan lage jobbsøknad og CV i ett.
oppfølging
Det å drive en profesjonell oppfølging av en prosess som er viktig for deg, viser at du er en seriøs og ryddig arbeidstager.
intervju og intervjutrening
I tillegg gir vi deg kunnskap om hvordan du forbereder deg til et jobbintervju, trener på et jobbintervju, hvordan du gir et godt førsteinntrykk og hvordan du følger opp et jobbintervju.
referanser
Hensikten med en referanse er at vedkommende skal overbevise arbeidsgiver om at du er den som skal velges til stillingen. En referanse er gjerne en person som du har jobbet tett med; en leder, en kunde, en underordnet, en trener, en lærer – rett og slett en person som kan gå god for deg.

Du bestemmer selv rekkefølgen for hvordan du vil arbeide med dette. Det er 2 måter å tilnærme seg dette arbeidet på:

  1. Du kan lage Søknad og CV basert på innspillene du finner på denne siden for så å sette i gang med oppsøkende virksomhet. Samtidig som du arbeider med oppsøkende virksomhet, kan du arbeide med de kapitlene du hoppet over innledningsvis. Ulempen er at drister deg til å stille mindre forberedt, og dermed risikerer å prestere svakere overfor en potensiell arbeidsgiver når du treffer vedkommende. Dette er metoden for den som er utålmodig, som vil slippe å sitte stille og som har behov for å gjort noe raskt.
  2. Du starter med å finne ut hvor du står. Etter det setter du deg et SMART mål for jobbsøkerarbeidet ditt. Neste steg er å lage en handlingsplan for hvordan å komme til intervju. Under kapitlene CV og Søknad blir du presentert for hvordan å utarbeide disse dokumentene. Alle malene som du kan få tilsendt er brukt i praksis, og har gitt de som har brukt dem, intervju. Til slutt får du veiledning i hvordan å forberede deg til intervju. Denne metoden tar gjerne litt lenger tid før du kommer i kontakt med arbeidsgiver. Den som liker å være godt forberedt, og tenker at hastverk er lastverk, velger denne metoden.

Hvilken av disse metodene du velger, er opp til deg.

Dette er uansett morsomt arbeide. Det er gøy å finne ut hvor mye man kan, og hvordan man lettere lykkes i arbeidsmarkedet!

Du starter med litt refleksjon over hva som kan hindre deg fra å lykkes så du rydder det av veien med en gang!

du må bestemme deg for å lykkes

motivasjon

Når du skal nå et mål, er det så enkelt som at du må bestemme deg for å nå det, og du skal beslutte deg for at du skal gjøre det som skal til for å nå dette målet. En grunnleggende forutsetning for at du skal lykkes, er at du har viljen til å gjennomføre. Du må være standhaftig, du må ha et brennende begjær, et sterkt og altoverskyggende ønske om å nå målet ditt.

du utfordres!

vaner

Kroppen din og hjernen din jobber for at du skal overleve, og det gjør du i den situasjonen du er i nå. Derfor vil kroppen jobbe mot at du endrer deg. Det er i utgangspunktet forbundet med fare. Hvilket betyr at hele ditt sanseapparat, hele du, stritter i mot alle former for endring.

Å endre vaner sammenliknes ofte med å forsøke og styre en elefant. Når du tenker at du skal følge våre innspill, blir du som elefantføreren som forsøker å styre en gjenstridig elefant i en retning den ikke ønsker.

overvinn

hindringer

Dessverre er det mye i oss som jobber for at vi skal mislykkes med å gjennomføre det vi har satt oss fore. Av den grunn er det viktig at vi er klar over disse hindringene.

Vi har beskrevet de fem vanligste! Vi har brukt eksemplene fra Vaner for å synliggjøre hva som  ligger bak hvert enkelt begrep. Dermed kan du tenke igjennom hvordan du skal overvinne de hindringene i deg som her skisseres.

finn din totale kompetanse

egenanalyse

Du må vite hvem du er, hva du står for – for å kunne presentere deg på best mulig måte

Du skal gå gjennom erfaringer fra alle arenaer i livet systematisere din kompetanse; fritidsinteresser, arbeid og utdanning. Dette er tidkrevende, men vil være vel verdt det, spesielt vil det gi trygghet i intervjusituasjonen.

Det er et veldig morsomt arbeide – det er gøy å finne ut hvor mye man kan!

tenk i gjennom hva som er viktig for deg

verdier

En forutsetning for å ta gode valg er å kjenne seg selv. Du må vite hvilke verdier du har, hva du står for. Det i seg selv er utfordrende. Når du arbeider med verdier, er noe du må vurdere, hvor flink du er til å være konsekvent i forhold til eget verdisett.

vit hva du står for

du som merkevare

Et varemerke består av produktets funksjoner, og det sett med følelser eller emosjoner som produktet vekker hos kjøperen. Begge deler betyr noe for den som skal kjøpe produktet.

Å tenke på seg selv som et produkt er en god refleksjon å gjøre. Hvordan du totalt fremstår i enhver sammenheng påvirker dine omgivelser, og din mulighet for å lykkes. Av den grunn er det viktig at du definerer hva du selv skal stå for i enhver anledning.

dine sterke sider beskriver du best med dine

suksesshistorier

Det viktigste med å kunne gjengi sine suksesser, er at det skaper troverdighet, at du kan levere det som arbeidsgiver trenger hjelp til.

Kan du besvare et spørsmål om et kompetanseområde med en suksesshistorie, blir du umiddelbart oppfattet som mer kompetent.

Oppgaven du står overfor er rett og slett å finne så mange suksesshistorier fra livet som mulig.

la oss bistå gjennom

veiledning

Har du en konkret problemstilling du trenger bistand til? Bestill veiledning! Våre erfarne jobbsøkerveiledere står med glede til tjeneste. I forkant avklarer vi helt konkret hva du tenker samtalen skal handle om slik at du er trygg på at vi løser din spesifikke utfordring.

da er du forberedt til å ta fart på reisen videre. neste steg er å

sette mål

Nå vet du hvor du står; hva du kan, hvem du er, hva du står for, hva du har lykkes med, du har rett og slett en samlet oversikt over hva du har å tilby.

Neste steg er å sette deg mål, få tak i den rette arbeidsgiveren, lære hvordan å opptre når du skal presentere deg og få laget deg en handlingsplan.

Det første du nå må tenke på, er hva du aller helst vil få til?

jobbsøkerprosessen

oppsummering

Denne delen har handlet om å beskrive jobbsøkerprosessen for deg. Kapitlene har handlet om hvordan du skal legge grunnlaget for at du skal lykkes best mulig i ditt videre arbeid med å sikre deg en jobb som du vil ha, som du vil trives i og der du lykkes. Neste steg er å ta kontakt med mulige arbeidsgivere. Vi beskriver hvordan du skal få til dette på best mulig måte.