nedenfor finner du beskrevet

ulike typer jobbintervju

Samtale

Intervjuet følger ikke noen bestemt agenda. Det handler mest om å bli kjent.

Strukturert intervju

Du får de samme spørsmålene som de andre som intervjues, og svarene dine blir gjerne scoret og på den måten ønsker arbeidsgiver å være så ryddig og rettferdig som mulig ved at alle jobbsøkerne behandles likt.

Case

Mange bedrifter bruker i dag oppgaveløsning som del av rekrutterings-prosessene sine. Søkeren får en realistisk oppgave som tar utgangspunkt i virksom-heten de søker jobb hos, og blir bedt om å presentere hvordan de vil løse den på jobb-intervjuet. Formålet med metoden er å avdekke søkerens problemløsningsevne og kompetanse ved å vise hvordan de vil løse utfordringer de faktisk vil kunne få i jobben senere.

Gruppeintervju

er en fin måte for arbeidsgiveren å finne ut hvilken rolle den enkelte tar i gruppen. Først og fremst brukes det for å kunne se hvordan folk fungerer og løser oppgaver sammen med andre, og for å finne ut hvilken type person de forskjellige kandidatene er