Når du driver oppsøkende virksomhet, kan det bli et intervju der og da. Derfor er det viktig å være forberedt.

JOBBINTERVJU

Jobbintervju er som oftest en samtale ansikt til ansikt mellom deg og arbeidsgiver, eller en som arbeidsgiver hyrer inn for å bistå i rekrutteringsprosessen.

HER KAN DU LESE OM

ULIKE JOBBINTERVJUTYPER

Som oftest er dette kun en samtale. Andre ganger kan det inneholde oppgaver som skal løses, eller du blir satt sammen med andre som også søker jobben, et så kalt gruppeintervju. Intervjuet vil kunne foregå digitalt. Forbered deg til dette gjennom å kombinere det du finner her om jobb-intervju, og søk på internett.

veiledning i

jobbintervjuspørsmål

Vi foreslår å ta utgangspunkt i følgende jobbintervjuspørsmål når du skal trene: *

* Fortell om deg selv!
* Nevn 3 sterke sider!
* Hvilke sider ved deg selv jobber du med å forbedre?
* Hvis jeg spør din tidligere sjef, hva vil vedkommende si om deg?
* Hva motiverer deg?
* Hva legger du i et godt arbeidsmiljø?
* Fortell hvorfor vi skal velge deg!

Har du trent på i hvert fall disse spørsmålene, vil du ha et godt grunnlag. Det er selvfølgelig hensiktsmessig å trene på flere. Da kan du bare søke på «jobbintervjuspørsmål» på nettet.

veiledning i gjennomføring av

jobbsøkerintervjuet

Du har nådd et viktig delmål. Det å komme på jobbintervju gjør at du nå er svært nærme det å få ny jobb. I denne situasjonen skal du være så god som du kan klare – den beste utgaven av deg selv! Det krever forberedelse.

lykke til! her kommer noen siste tips

oppsummering jobbsøkerintervju

Jobbintervju er en oppgave som det er knyttet mye spenning til. Nå har du trent og forberedt deg på en utmerket måte. Det viktigste for deg å huske på er å være så tilstede som mulig. Her kommer noen siste tips!

gratulerer

vi tilbyr deg stillingen

Når du blir tilbudt en jobb så skal tilbudet inneholde en kontrakt med lønn og andre vilkår som pensjon, arbeidstidsbestemmelser, prøvetid, ferie og eventuelle andre ytelser.

jobbsøkerintervjuet

oppsummering

Hvis du har startet helt fra begynnelsen, og tatt for deg hvert av kapitlene, ligger forholdene til rette for at du skal lykkes.

Skulle det likevel ikke lykkes deg, står vi gjerne til tjeneste