For tiden har vi ingen ledige stillinger.

Det ligger i sakens natur at vi tar i mot åpne søknader.  Vi søker i første omgang å knytte til oss medarbeidere på konsulentkontrakt. Det er spesielt interessant å komme i kontakt med personer som har kompetanse som tekstforfattere og/eller med erfaring fra photoshop. Det vil handle om å bistå oss i utarbeidelsen av personlige søknadsbrev og CV’er.

Personer som har erfaring fra karriereveiledning, og som kan arbeide selvstendig er selvfølgelig også hjertelig velkomne til å vise interesse.

Tips! Du må leve som du lærer. Derfor vil de dokumentene du sender bli tillagt stor vekt i forhold til om du blir vurdert som en seriøs søker.