tren på å

presentere deg

Kort fortalt så skal du redegjøre for hva du kan bidra med for bedriften. Du har undersøkt på nettsiden og/eller på annen måte skaffet deg informasjon om hva som er relevant for arbeidsgiver. Hvis du ikke har klart å finne ut, eller besøker bedrifter i samme bransje får du være generell!)

Den tradisjonelle «fortell om deg selv», må være målrettet!

Fortell hva ditt bidrag vil være, og hva ved din arbeidserfaring som er relevant for arbeidsgiveren. Beskriv dine sterke sider og hvorfor dette er relevant for arbeidsgiver. Fortell grunnen til at du vil jobbe for denne arbeidsgiveren (din motivasjon – hvorfor er det ditt mål å arbeide for denne bedriften).

Det er viktig at du har øvd på dette slik at det som «kommer ut av munnen din», føles riktig for deg, at du er genuin når du presenterer deg.