vet du hva som kan stoppe deg, kan du rydde bort

hindringene i deg

Dessverre er det mye i oss som jobber for at vi skal mislykkes med å gjennomføre det vi har satt oss fore. Av den grunn er det viktig at vi er klar over disse hindringene:

Trenering

Når du skal endre atferd, utsetter du å prøve for å slippe ubehaget ved det nye.

«Jeg trenger ikke starte med dette nå. Jeg har god tid. Det er lenge til dagpengene ikke utbetales lenger.»

Benekting

Du unngår å ta innover deg at du har handlet uhensiktsmessig.

«Ta kontakt! Dette har jeg ikke tro på! Dette er uhøflig og frekt sånn gjør man ikke i Norge. Jeg fortsetter å søke utlyste stillinger!»

Rasjonalisering

Du velger å ta bort det som du misliker i situasjonen.

«Jeg trives jo for så vidt i den jobben jeg har, den er trygg og god, kollegaene er ikke så verst så hvorfor forsøke å få noe som gir flere utfordringer og er bedre betalt?»

Unngåelse

Fordi du  prøver noe nytt, og således er utenfor komfortsonen, velger du bort det som skaper ubehag, stress eller angst.

«Dette trenger jeg ikke gjøre noe med. De søknadene jeg har sendt gir en god presentasjon av meg!»

Idealisering

Man velger kun å se det positive i situasjonen, og velger bort eller ignorerer de handlingene som er uhensiktsmessige.

«Det er fornuftig ikke å stresse! Jeg søker tross alt alle stillinger som finnes på finn.no som er relevante for meg, og etterhvert vil jeg nå frem.»