BLI KONGEN ELLER DRONNINGEN AV

PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING

Lag handlingsplanen for å systematisere en uke når du er på jobb for å få jobb. Oppgavene må tidfestes for hver dag i uken. Viktigst er det oppsøkende arbeidet man gjør. Du skal sette av i hvert fall en dag til å drive oppsøkende virksomhet. Om det er fysiske besøk, på telefon, via epost, kontakte nettverket via sosiale media eller en kombinasjon av alle metodene er opp til deg. Søknadsskriving er også en del av det arbeidet som skal gjennomføres. Det finnes en rekke steder der stillingsannonser legges ut, de må man ha kontroll på. Så er det viktig å sette av tid til oppfølging av disse aktivitetene. Når du jobber med dette så er det hensiktsmessig hele tiden å reflektere over hva som fungerer best for deg. Bruk tiden på det som gir deg de beste resultatene!