hva som viktig å kjenne til om

jobbintervjuet

Som oftest er jobbintervjuet kun en samtale. Andre ganger kan det inneholde oppgaver som skal løses, eller du blir satt sammen med andre som også søker jobben, et så kalt gruppeintervju. Intervjuet vil kunne foregå digitalt. Forbered deg til dette gjennom å kombinere det du finner her om jobbintervju, og søk på internett. Det er mye informasjon om dette så du må velge hva som er best for deg. Her de viktigste rådene samlet.