Å tenke på seg selv som et produkt er en god refleksjon å gjøre

merkevaren du

Hvordan du totalt fremstår i enhver sammenheng påvirker dine omgivelser, og din mulighet for å lykkes. Av den grunn er det viktig at du definerer hva du selv skal stå for i enhver anledning.

Du skal besvare noen spørsmål slik at du bevisstgjør deg hvordan du presenterer deg i de fleste sammenhenger.

Det er jo en lett konklusjon å trekke; dersom folk liker deg eller respekterer deg så har du lettere for å nå målet ditt enn i motsatt tilfelle.

Nå er ikke nødvendigvis “det å bli likt” alltid veien til suksess, men da har du i hvert fall tatt stilling til hvordan du tenker det er best å fremtre!

Du skal reflektere over; hva er det folk faktisk skal si om deg når de snakker om deg. Hvordan du påvirker ditt miljø i form av hvordan du fremstår; hvordan du kler deg, hvordan du velger å se ut (hygiene), hvordan du snakker, hvordan kroppsspråket ditt er, hvordan du skriver når du henvender deg til andre på sms, e-post, hva du publiserer på sosiale media og hva du skriver og mener der og hvordan du opptrer i selskapslivet. Alt dette er med på å påvirke omgivelsene dine på en måte som for ditt vedkommende må være positiv.

lag en tabell fortrinnsvis i et regneark

Fyll ut setningene slik at de blir riktige for deg!

Omtale
Når folk snakker om meg sier de:
Hverdag og Arbeid
På hverdagene har jeg på meg (hva slags klær):
Fritid
På fritiden har jeg på meg (hva slags klær):
Hygiene
Når det gjelder hygiene så legger jeg vekt på (hår, sminke, barbering, deodorant, parfyme):
Muntlig kommunikasjon
Jeg snakker på følgende måte (hvordan kommuniserer du, lytter du mest, snakker du mest, snakker du fort eller sakte, mener du eller spør du, hva slags stemme bruker du?):
Skriftlig kommunikasjon
Når jeg skriver e-post, sms, messenger meldinger eller liknende er det viktig for meg å: eller når jeg poster innhold på sosial media tenker jeg alltid over:
Fest
Når jeg er på fest eller andre sosiale sammenkomster er det viktig for meg å:
DU SENDER en mengde SIGNALER i din

KOMMUNIKASJON

Hele du kommuniserer. Kun 7% av det totale budskapet stammer fra det du sier, orden du uttaler. 38% er måten du uttaler ordene på; tonalitet og 55% er kroppsspråk. Alt dette har vi bedt deg om å bevisstgjøre deg i dette kapitlet. Det er lurt å trene på dette.