litt om lønn og hvordan å lykkes når

jobben er din

Når det gjelder lønn så er det viktig å avvente til arbeidsgiver tar det opp under ansettelsesprosessen. Før du går til intervju er det lurt av deg å ha tenkt på hva du må ha i lønn for at du skal ta jobben. Det er greit å sjekke statistikker for lønn i din bransje for folk med din utdanning. Kom helst med et konkret beløp når arbeidsgiver spør. Vil du forsøke å finne ut hva som er mulig, kan du si at du forventer å bli betalt det som en med dine kvalifikasjoner ligger på i dette firmaet? Søk gjerne på nettet for flere tips!

Det er mye å tenke på når du starter i ny jobb for at du skal ivareta det som forventes av deg. Derfor er det lurt å sørge for at du ivaretar det som krever null talent, men som likevel er meget viktig å utrette.

Vis god arbeidsmoral og arbeidsinnsats. Det blir alltid satt pris på.

Kom i tide, ingenting er så irriterende som en kollega som alltid kommer for seint. Det er rett og slett et tegn på liten respekt for kollegaene.

Det å ha god arbeidsmoral, aldri sluntre unna og ha den rette holdningen og ønsket om å lykkes.

Det viktig å vise at du tar til deg tilbakemeldinger der du får beskjed om at oppgaver kan gjøres annerledes.

Klarer du i tillegg å være forberedt når det kreves, og har oversikten over dine arbeidsoppgaver og holder frister for levering så vil du lykkes i den nye jobben.