skrive CV – curriculum vitae

en cv skal presentere den beste versjonen av deg

I arbeidet med CV er det mye informasjon som skal samles. Bruk den CV en du har. Sjekk ut alle de elementene en CV kan inneholde nedenfor. Velg ut det som er riktig for deg. Benytt gjerne noen av de malene vi har laget når du skal strukturere denne informasjonen. Da får du en CV du er stolt av, og som du kan levere fra deg med en sterk forvissning om at du vil få den oppmerksomheten som du trenger.

Er det første gangen du lag er en CV, kombiner dette kapittelet med Egenanalyse så går det lettere.

la oss støtte deg i

jobbsøkerprosessen

Ansett din personlige trener. Vedkommende støtter deg til å gjøre de arbeidsoppgavene som kreves for at du skal bli den beste jobbsøkeren du kan være

sett deg ned i ro og mak

Nå skal du kose deg med å lage en god beskrivelse av hva du kan bidra med

HENSIKT MED CV
Eneste grunnen til å ha en CV er for å komme på jobbintervju slik at du skal kunne overbevise om at du er den beste for jobben. CV’en skal gi det aller beste inntrykket av deg som arbeidstaker – en systematisk oversikt. Den skal være oversiktlig og lettlest. Det er din presentasjonsbrosjyre – et markedsføringsdokument. Du må like den, du må eie den, du må tenke at dette er meg, det er dette jeg står for – at du presenterer deg selv med stolthet når du overleverer CV’en.
CURRICULUM VITAE
CV er en forkortelse for curriculum vitae – som enkelt fortalt, betyr “en kort beskrivelse av eget livsløp “ livsløpsbeskrivelse – levnedsløp.
BILDE
Bilde av deg selv på CV’en er det som er vanlig. Det anbefales et enkelt bilde av ansiktet ditt (husk og smil). Samtidig kan du våge å benytte muligheten til å skille deg ut. Har du et bilde av deg selv der du viser deg selv i en arbeidssituasjon på en positiv måte, kan det være lurt å ta med det i tillegg eller i stedet for det tradisjonelle ansiktsbildet. Uansett er det viktig at bildet er av høy teknisk kvalitet.
PERSONALIA
Dette er gjerne det som står først på CV’en; navn, epostadresse, telefonnummer og fødselsdato eventuelt også din bostedsadresse dersom du tror det er til din fordel at arbeidsgiver vet hvor du bor).
OM MEG
Nøkkelkvalifikasjoner eller Om meg er en interessevekker. Mange som ansetter, hopper over søknaden og går rett på CV’en. Av den grunn må hver enkelt CV tilpasses hver jobbsøknad. Det er viktig at denne teksten omhandler hva du vil kunne bidra med, og hva du kan. Du skal vise deg fra din beste side samtidig som du forsøker å skille deg ut. Vi anbefaler å skrive denne som en oppsummering av søknaden din slik at CV’en fyller både rollen som søknad og som presentasjon av hva du kan og hvem du er – det arbeidsgiver kjøper av deg.
ARBEIDSERFARING
Skriv først perioden arbeidsforholdet varte. Etter vår oppfatning er det tilstrekkelig med årstall. Du må arbeidsgivers navn og din stillingstittel. Mange liker at du tar med en kort beskrivelse av stillingen. Det er hensiktsmessig å kunne knytte et resultat av arbeidet ditt til selve beskrivelsen av arbeidsoppgavene. Har du mye arbeidserfaring, er det å anbefale at du beskriver de stillingene som er mest relevante for den jobben som du søker.
UTDANNING
Sett opp perioden du studerte, også her holder det med årstallene. Det neste er navn på studiestedet og hvilken utdannelse du tok. Er det fag som du valgte som er relevante for stillingen du søker, er det formålstjenlig å ta med dem.
KURS
Når det gjelder kurs, ta med kurs av en viss varighet eller som har betydning for stillingen. Periode, kurssted og kursets navn er vanlig. Som tidligere gjelder også her at dersom det er innhold i kurset som er spesielt relevant for stillingen som du søker, beskriv det.
VERV
Det at du er med og tar ansvar, engasjerer deg er positivt. De vervene du presenterer skal ha hatt en viss lengde. Det er ingen ulempe dersom de vervene som tas med, har betydning for det som etterspørres i forbindelse med stillingen.
IT KOMPETANSE
Ta med hva du behersker av programvare. Er du utdannet innen IT og har arbeidet med det, er det forventet at du har en del sertifiseringer. Er det mange, foreslår vi at du samler disse på et eget ark, som et vedlegg til CV’en. Dette er noe arbeidsgivere er svært opptatt av i forbindelse med IT stillinger. Det er uansett viktig at du presenterer dette på en god og oversiktlig måte.
SERTIFISERINGER
Sertifiseringer handler ikke kun om IT slik at også andre type sertifiseringer kan beskrives under dette punktet.
SERTIFIKATER
Som sjåfør, båtfører eller der hvor førerkort etterlyses er det spesielt viktig at du redegjør for hvilke sertifikater du har. De som søker stillinger på lager skal oppgi hvilke trucktyper de får lov å kjøre.
SPRÅK
Å kommunisere er en meget viktig kompetanse. Det er vanlig å kategorisere språkkunnskaper i tre kategorier; Morsmål/Meget bra, behersker og grunnleggende.
INTERESSER
Under dette punktet beskriver du hva du driver med på fritiden. Dette forteller arbeidsgiver mer om deg som person, og det å være aktiv på fritiden er et pluss. PS «Alle» ser på TV, utelat det!
SOSIAL KOMPETANSE/EGENSKAPER/ MOTIVASJON
Mange ønsker å fremheve spesielle egenskaper ved seg selv. Det kan man gjøre under disse overskriftene. Hvor i CV’en du plasserer dette avsnittet bestemmer du avhengig av hvor viktig det er for deg å få det presentert.
ANNET
Under dette punktet presenterer du det du mener er viktig å få frem som du ikke finenr plass til under andre overskrifter. Et typisk eksempel på annet er det å reise. Mange sparer opp penger for å dra rundt jorden eller deler av den, og å beskrive hva du har lært av dette vil være av interesse for en arbeidsgiver.
SAMMENDRAG/OPPSUMMERING
All god kommunikasjon inneholder en oppsummering: Hvis du får plass, skriv ned hovedgrunnene til hvorfor arbeidsgiver skal ansette deg.
REFERANSER
Referanser skal etter vår oppfatning alltid «Oppgis på forespørsel». Når du har kommet så langt at arbeidsgiver ber om referanser, skal du sørge for at du snakker med referansene dine før potensiell arbeidsgiver tar kontakt. Gi referansene dine informasjon om stillingen og hva de ellers må kjenne til. Det ikke å vite hvem som ringer og hva slags stilling det handler om for din referanse, er ikke til din fordel. Du må være sikker på at de snakker godt om deg.
Du kan være effektiv og lage en

kombinert CV og søknad

Spesielt når du driver oppsøkende virksomhet kan det å ha en søknad og CV i samme dokument være effektivt.

Innled gjerne med en interessevekker – en komprimert søknad. Presenter så den arbeidserfaring som er aller mest relevant for den stillingen du er på jakt etter.  Hvis din utdannelse er hensiktsmessig, ta med den. Utover dette er det kun personalia og et fint bilde som du trenger å ta med. Mange har også en tradisjonell CV på baksiden av arket.

Se jegvilhaarbeid.no for eksempler hvis du tenker at dette kan være noe for deg!

Kombinert CV og søknad er en veldig spennende mulighet til å leke seg med forskjellige løsninger. Det går an å teste forskjellige design for å finne ut hva som fungerer best. Hvis du har vært borte fra arbeidslivet i en periode, er dette en elegant måte å unngå denne utfordringen på.

jobbsøkerprosessen

oppsummering

Nå har du en CV. Det er din presentasjonsbrosjyre – et markedsføringsdokument. Du liker den, du eier den, du tenker at dette er deg, det er dette du står for – at du presenterer deg selv med stolthet når du overleverer CV’en.

Neste steg er egentlig bare å sette i gang. Når du har startet med oppsøkende virksomhet, blir det fort flere intervjuer. Det er lurt å tenke igjennom hvordan du skal fremstå!