med en gang skal du fange leserens interesse

når du skriver åpen søknad

Start med en selgende overskrift.

Det er usikkert hva som skal til for at du skal bli sett på som en interessant bidragsyter, men siden du har valgt å ta kontakt med bedriften så er det noe du liker ved den, eller arbeidsoppgavene som utføres. Du kan også skaffe deg mer informasjon gjennom nettsidene til bedriften, omtale bedriften har fått i media gjennom å søke den opp på nettet eller gjennom nettverket ditt. Å ta en telefon for å forhøre deg er å anbefale. Jo mer forarbeid, desto større sannsynlighet for å lykkes.

I innledningen har du 2 oppgaver;

* å tydeliggjøre for arbeidsgiveren hva du kan bidra med, og

* presentere hvorfor du vil jobbe hos denne bedriften. Etter dette skal du, som nevnt, beskrive deg selv 2-delt;

Neste steg er å fortelle hvorfor de skal ansette deg. Tenk; hvis dere skal ansette meg, får dere… Bruk gjerne dine tre sterkeste sider.

* den ene som fagpersonen og
* den andre som kollegaen.

Mange bedrifter beskriver verdiene de arbeider etter på nettsidene sine. Evner du å knytte bedriftens verdier til dine egne er dette et pluss. Bruk all info du har skaffet deg. Det vil gi deg den beste muligheten til å lage en søknad som det fattes interesse for. Viktig å være bevisst at en åpen søknad overrekkes gjerne personlig, se kapittelet for oppsøkende virksomhet.

Neste steg er å fortelle hvorfor de skal ansette deg. Tenk; hvis dere skal ansette meg, får dere… Bruk gjerne dine tre sterkeste sider.

Avslutt alltid med å invitere deg til jobbintervju!

Helt til slutt; «Vennlig hilsen»