du har bred kompetanse. Det vil du oppdage i din

analyse av deg selv

Arbeidsgiveren betaler for din kompetanse. Kompetanse er summen av egenskaper, erfaring og kunnskap. Derfor må du vite hvem du er, hva du står for – for å kunne presentere deg på best mulig måte! Å få en oversikt over all din kompetanse på et sted vil gi deg selvtillit. Når du skal gå i gang med dette arbeidet, er det viktig at du har satt av tid. I tillegg anbefales du å bruke PC slik at du kan sortere og bearbeide materialet i etterkant. Systematiser basert på din erfaring hvilke arbeidsoppgaver du har hatt, hvilke egenskaper det avdekker, hvilken kunnskap som kreves og hvilke resultater du har skapt.

Du skal gå gjennom erfaringer fra alle arenaer i livet for å systematisere din kompetanse; fritidsinteresser, arbeid og utdanning. Dette er tidkrevende, men vil være vel verdt det, spesielt vil det gi trygghet i intervjusituasjonen. Bruk gjerne et regneark så kan du sortere i etterkant.

Etter at du har utarbeidet denne listen skal du oppsummere resultatet. Basert på oversikten skal du nå sammenfatte hvilke områder du har kunnskap fra. Hva er det som går igjen i de forskjellige erfaringene du har. Er det ledelse, er det markedsføring, er det programvareutvikling, er det lagerarbeid, er det renholdsarbeid? Summer hva det er du kan!

Hvordan å gjøre dette, beskrives i Masterclass i Jobbsøking

 

lag en tabell fortrinnsvis i et regneark

dette er hele min kompetanse

Erfaring
Skriv inn hvilke jobber du har hatt, hvilke hobbyer og øvrige fritidsinteresser du har og har hatt, hvilken utdannelse du har, hvilke kurs har du tatt, hvor du har reist hen, hvilke verv du har hatt, hvilke resultater kan du vise til!
Arbeidsoppgave
For hver aktivitet i din erfaringsbakgrunn skriv inn alle arbeidsoppgaver du hadde.
Egenskap
En egenskap er karakteristiske trekk for deg – det som er typisk deg. Skriv inn hvilke egenskaper du brukte da utførte de forskjellige arbeidsoppgavene. Når du er ferdig med det, gå igjennom listen og undersøk hvilke egenskaper som går igjen som dine sterkeste, og skriv ned dem.
Kunnskap
Til slutt finner du ut av slags kunnskap eller fagområde som disse arbeidsoppgavene innebærer.
resultat
Kan du knytte resultater opp til dette, er det veldig bra! Etter at du har utarbeidet denne listen skal du oppsummere din kompetanse. Basert på oversikten skal du nå sammenfatte hvilke områder du har kunnskap fra. Hva er det som går igjen i de forskjellige erfaringene du har? Samle arbeidsoppgaver under ulike overskrifte!. Er det ledelse, er det markedsføring, er det programvareutvikling, er det lagerarbeid, er det renholdsarbeid? Summer hva det er du kan! Hvis du kun har gått på skole, blir det viktig å konsentrere deg om hvilke arbeidsoppgaver du utførte når du arbeidet med oppgaver på skole og på fritiden.
la oss støtte deg i arbeidet med

egenanalysen

Å være strukturert, og å klare å sette seg ned å arbeide med dette systematisk, er av og til vanskelig å få til. La oss bistå deg i arbeidet. Det å bruke en jobbsøkerveileder er den raskeste veien ut i jobb.