Basert på vår erfaring er dette den beste måten å skaffe seg ny jobb på:

Bestem deg for hva slags jobb du vil ha – den som passer for deg

Finn bedrifter som har en slik stilling.

Ta kontakt! Det spiller ingen rolle om du finner jobben ved å:

• Møte opp hos arbeidsgiver
• Bruke nettverk
• Ringe
• Registrere deg på mange bemanningsbyrå
• Søke på utlyste stillinger

På denne nettsiden får du en detaljert beskrivelse av hvordan du skal gå frem, og hvorfor du vinner på å ta initiativ overfor arbeidsgivere.

Det viktige er at du tar kontrollen; at du tar ansvar for egen suksess:

• Vær aktiv
• Vær offensiv

Den beste jobbsøkermetoden er derfor den hvor du er aktiv, tar initiativ og benytter deg av alle disse fremgangsmåtene samtidig. Går du frem slik som beskrevet på denne nettsiden, får du jobb!

Les mer om Masterclass i jobbsøking. Kurset er laget slik at du lettest mulig skal lykkes med det arbeidet som er nødvendig for at du skal ha suksess som jobbsøker.

Tilbake til forsiden